A TOUCH OF VERTIGO

A Down-to-Earth Motivational Guide to Self-Transformation

Selvom vi nogle gange har vanskeligt ved at se formålet med modstand, er hårde tider, udfordringer og vanskeligheder med til at gøre os til dem vi er. Ligesom den transformative metamorfose fra sort kul til diamant, ser vi først resultatet efter ekstremt pres og tidens gang. Det er op til os, om vi fokuserer på smerten eller resultatet.
Læs mere her…

A Touch of Vertigo

Bestil et eksemplar af bogen direkte hos mig enten via email: info@karinnadamgaard.dk, telefon: 22401814, hos din lokale boghandler,  eller på amazon.com, saxo.com eller tales.dk

Choose Language